Tereźniejszość i przyszłość VR

Tereźniejszość i przyszłość VR

Postępujący pochód wirtualnej rzeczywistości nie ogranicza się jedynie do świata rozrywki, rozumianego jako świat gamingowy, miejsce gdzie przemysł związany z wirtualną rzeczywistością rozwija się najszybciej. Oczywiście, nie jest to jedyne miejsce, gdzie możemy się spotkać z tą technologią i zastosowań rzeczywistości wirtualnej jest całe mnóstwo.

Gdzie jest miejsce VR?

vr eventNajpopularniejsze zastosowania są obecne w dziedzinie symulatorów, głównie w lotnictwie wojskowym i cywilnym, w astronautyce oraz w szkoleniu kierowców najróżniejszych profesji. VR znalazł swoje zastosowanie również w medycynie, gdzie w sposób interaktywny szkoli się przyszłych chirurgów i doszkala obecnych. Ciekawe zastosowanie ma VR w przemyśle przemysłowym, gdzie może służyć jako pomoc w projektowaniu modeli CAD. Dzięki możliwości niemalże namacalnej wizualizacji pozwala to zoptymalizować proces produkcji w taki sposób, aby móc w pełni wykorzystać dany materiał i móc wyeliminować błędy powstałe w trakcie produkcji, które nie zostały uwzględnione podczas etapu planowania produkcji. VR event pokazuje sposoby zastosowania wirtualnej rzeczywistości. Ciekawym zastosowaniem technologii VR jest tzw. HUD, czyli możliwość wyświetlenia i interakcji informacji bez konieczności zasłaniania obrazu. Pewnie większość z nas kojarzy tę technologię z gier komputerowych, symulatorów lotnictwa wojskowego, ale znajduje się już zastosowanie dla technologii HUD w świecie cywilnym, póki co najczęściej w samochodach.

Cała technologia VR jest jedną z najbardziej rozwojowych technologii obok robotyki. Istnieje firma, zajmująca się badaniami nad wprowadzeniem prototypu VR, który miałby być sterowany myślami. Świat technologii zna już rzeczy sterowane myślami, takie jak protezy ludzkich kończyn we współczesnej neuroprotetyce.