Sposoby badania gruntu

Sposoby badania gruntu

Kiedy dokonujemy zakupu gruntu, przed podjęciem ostatecznej decyzji, powinniśmy wykonać badania, które powiedzą nam trochę więcej o składzie tego gruntu, a także o charakterze występujących na nim wód gruntowych. Jest to szczególnie ważne, gdy grunt ten ma służyć jako podłoże dla konkretnego budynku, który będziemy chcieli na nim wybudować.

Odwierty, dokumentacja, badania laboratoryjne

odwierty geologiczneNa badanie geotechniczne składa się łącznie kilka metod, które pomagają badaczom jednoznacznie stwierdzić, z czego i w jaki sposób zbudowane jest konkretne podłoże, a także jakie zagrożenia niesie za sobą budowa, którą rozpoczniemy i jak uniknąć późniejszych problemów związanych z utrzymaniem samego budynku w dobrym stanie. Jedną z części badania są odwierty geologiczne. Jest to tak naprawdę podstawowa składowa badania geotechnicznego, która pozwala na opis profilu geologicznego, a także umożliwia obserwację wody w otworze i dogodny pobór próbek gleby i wody. W zależności od potrzeb, jakie wykazujemy zlecając badanie geotechniczne, możemy rozszerzyć odwierty geologiczne o sondowanie i badania laboratoryjne. Jest to szczególnie zalecane w chwili, gdy grunt, w który chcemy zainwestować, chcemy zagospodarować na instytucję użyteczności publicznej. Odwierty i dodatkowe badania pozwolą stwierdzić bowiem, czy budowa będzie obarczona ryzykiem występowania wilgoci, pękania ścian nośnych lub zapadania się fundamentów.

Przygotowana na podstawie odwiertów geologicznych i innych badań dokumentacja będzie zawierała nie tylko informacje dotyczące gruntu, ale również zalecenia i rady dotyczące jego prawidłowego zagospodarowania. Diagnostyka taka może nam więc pomóc już na samym etapie planowania naszej budowy i poprowadzić ją w odpowiedzialny i bezpieczny sposób.