Reaktor chemiczny

Reaktor chemiczny

Czym jest reaktor chemiczny? Nazwa brzmi poważnie, naukowo, a tak naprawdę wiąże się ona z reakcjami, których jesteśmy świadkami na co dzień, których na co dzień doświadczamy, więc reaktor chemiczny to wcale nie takie obce dla nas określenie. To może warto w takim razie przybliżyć je nam zaczynając od samych podstaw, czyli od tego, czym jest reakcja chemiczna?

W reaktorach zachodzą reakcje

reaktory chemiczne ze staliReakcja chemiczna jest wtedy, kiedy następuje spotkanie jakichś różnych składników ze sobą. Mogą one być poddane substytucji, bądź analizie, ale reagują w jakiś sposób ze sobą i to jest reakcja. W związku z tym reaktor chemiczny to miejsce, w którym taka reakcja zachodzi. Musi być odpowiednio zaprojektowany w zależności od tego, jakie reakcje mają w nim zachodzić. Gdyby na przykład chodziło o reakcje z kwasami, które w jakiś sposób reagowałyby ze stalą, to wówczas reaktory chemiczne ze stali nie mogłyby być zużyte, musiałby być zastosowany inny materiał, z którego stworzony zostałby reaktor. A reakcja, to tak naprawdę rozpuszczanie cukru w herbacie. Tutaj mamy do czynienia z połączeniem substancji, czyli substytucją. Wówczas dla tego przykładu reaktorem jest szklanka, w której znajduje się i herbata i cukier i w której nastąpiło ich połączenie.

Sami widzimy, że chemia fizyczna to wcale nie są jakieś abstrakcyjne zagadnienia obce każdemu z nas, ale samo życie, które nas otacza. A reaktor to może być wielki zbiornik na skale przemysłową, w którym zachodzą reakcje wielkiej ilości składników, ale może to być również szklanka, czy kubek. Reaktory to wcale nie są bardzo odległe dla nas tematy, to nasza rzeczywistość i wszystkie reakcje, które nas otaczają, które zachodzą dookoła nas. Tak więc rozglądajmy się dookoła, bo reaktory mogą być wszędzie.