Przyznanie odszkodowania za wypadek lub kolizję drogową

Przyznanie odszkodowania za wypadek lub kolizję drogową

  • Post author:
  • Post category:Prawo

W razie wypadku lub kolizji drogowej pierwszą czynnością powinno być powiadomienie odpowiednich organów administracji publicznej, w tym policji oraz jeśli to konieczne wezwanie pogotowia lub straży pożarnej. Jeżeli nastąpiła stłuczka, w wyniku której nie nastąpiły żadne uszkodzenia ciała lub bezpośrednie zagrożenia zdrowia i życia uczestników zdarzenia możemy wówczas ograniczyć się do spisania stosownego oświadczenia oraz powołać przynajmniej jednego świadka zdarzenia.

Jak zgłosić szkodę komunikacyjną z OC sprawcy?

odszkodowanie z oc sprawcyUbiegając się o wypłatę odszkodowania z tytułu poniesionej szkody komunikacyjnej z OC sprawcy zobligowanie jesteśmy do zgłoszenia zaistniałego zdarzenia u ubezpieczyciela. Możemy to zrobić osobiście- w oddziale wypełniając odpowiedni druk, lub telefonicznie. Przygotowując się do zgłoszenia szkody komunikacyjnej niezbędne będzie przygotowanie dowodu osobistego oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, chociaż zazwyczaj wystarczy podanie numerów rejestracyjnych pojazdów oraz danych sprawcy z dokumentu potwierdzającego tożsamość. Na zgłoszenie sprawy zgodnie z przepisami regulowanymi przez Konstytucję mamy 2 lata od momentu zdarzenia w przypadku ubiegania się o wypłatę świadczenia jakim jest odszkodowanie z OC sprawcy, natomiast zgłaszając szkodę z AC- mamy na to do 30 dni. Pamiętajmy, że jako osobom poszkodowanym w wyniku kolizji lub wypadku drogowego przysługuje nam zwrot kosztów naprawy samochodu a także możliwość ubiegania się o zwrot z tytułu pobytu w szpitalu, kosztów rehabilitacji oraz rekonwalescencji.

Jeżeli mamy do czynienia z zaawansowanymi uszkodzeniami w obrębie auta przydatna może okazać się pomoc rzeczoznawcy, który wstępnie oszacuje wysokość poniesionej szkody w wyniku kolizji lub wypadku samochodowego z dodatkowym uwzględnieniem kosztów koniecznych napraw w warsztacie. Na rozpatrzenie wniosku i otrzymanie decyzji poczekamy do 30 dni kalendarzowych, jednakże zwykle następuje to znacznie szybciej.