Propozycje książkowe dla katolików

Propozycje książkowe dla katolików

 

Człowiek w swoim życiu potrzebuje wiary, która pozwala mu odnaleźć sens. Mimo wszystko, bez pomocy przewodników duchowych czasami ciężko się odnaleźć wśród licznych opinii i głosów z zewnątrz. W takiej sytuacji ważne jest czerpanie wiedzy z książek napisanych przez ludzi oddanych wierze, którą my sami staramy się żyć. 

Ewangelizacyjna strona książek księdza Glasa

ksiązki ks. GlasPrzykładem w religii katolickiej z pewnością mogą być ksiązki ks. Glas, który jest znanym duszpasterzem, rekolekcjonistą i egzorcystą. Głównie jego doświadczenia z tej ostatniej posługi kształtuje większość z jego książek. Są one drogowskazem jak nie zabłądzić w dzisiejszym świecie, w którym ze wszystkich stron atakuje nas i stara się przeciągnąć na swoją stronę zło. Do najbardziej znanych książek księdza Glasa należy z pewnością „Dzisiaj trzeba wybrać”, która jest przykładem całkowitego oddania się w ręce Maryi i życia w posłudze dla jej Syna. Kolejną, równie znaną pozycją jest „Dekalog. Prawdziwa droga w czasach zamętu”. Jak łatwo się domyślić podkreśla on w niej niezaprzeczalnie ogromną rolę dziesięciu przykazań i ich wpływu na nasze życie. W świecie, który tak szybko wypacza moralność oraz dobra duchowe, duchowny podkreśla, że są one jedyną drogą do świętości. Otwiera oczy na zagrożenia duchowe, które czyhają na nas we wbrew pozorom nieszkodliwych czynnościach czy przedmiotach. W swojej książce Glas udziela cennych rad jak oprzeć się pokusom, które czekają na nas każdego dnia oraz jak je właściwie rozpoznawać.

Pogłębianie wiary nie jest możliwe bez stałego zagłębiania się w literaturę na jej temat. Publikacje książkowe, mają znaczącą przewagę nad wygłaszanymi w pośpiechu świadectwami. Autor może w całkowitym skupieniu oddać się własnym myślom i spostrzeżeniom, które chce przekazać swoim czytelnikom, aby pomóc im odnaleźć się na drodze życiowej