Leczenie uzależnień w ośrodku

Leczenie uzależnień w ośrodku

  • Post author:
  • Post category:Zdrowie

Alkohol jest substancją psychoaktywną, wpływa na ośrodkowy układ nerwowy powodując zmiany nastroju, oceny rzeczywistości i zachowania, myślenia oraz spostrzegania. Początkowo zmiany te wydają się atrakcyjne, ale stopniowo zaczynamy spostrzegać, że coś się z nami dzieje. Stają się źródłem problemów nie tylko zdrowotnych i społecznych a nawet prawnych.

Jak wygląda leczenie uzależnienia?

prywatny ośrodek leczenia uzależnieńAlkohol oraz produkty jego rozkładu w naszym organizmie są toksyczne i powodują uszkodzenia wielu tkanek i narządów. Większość problemów zdrowotnych o charakterze somatycznym lub psychicznym są wynikiem długotrwałego spożywania napojów alkoholowych. Osoba uzależniona odczuwa silny przymus sięgania po alkohol poprzez nasilające się dolegliwości fizyczne i psychiczne w momencie braku go w organizmie. Jest to sygnał motywujący do podjęcia leczenia. Na leczenie należy się zgłosić świadomie, dobrowolnie i na trzeźwo. Wbrew przekonaniom sami nie zapanujemy nad nałogiem. Leczenie w poradni nie wymaga skierowania, natomiast leczenie w oddziałach szpitalnych tak. Wyjątkiem jest prywatny ośrodek leczenia uzależnień. Aby podjąć w nim leczenie wystarczy nasza dobrowolna decyzja i zgoda na terapię. Leczenie w placówkach warto wspomagać uczestnictwem w grupach samopomocowych. Bo jak wszyscy doskonale wiemy w leczeniu uzależnień bardzo pomocna jest psychoterapia indywidualna i grupowa. Z tym, że osoba musi w nią bardzo wierzyć i bardzo się angażować. Psychoterapia ta w razie konieczności może być wspierana lekami.

Pamiętajmy więc, że nadużywanie alkoholu jest niebezpieczne nie tylko dla osoby nadużywającej ale również dla członków jej rodziny. Dlatego też terapią należy objąć wszystkie osoby pozostające w bliskich relacjach z osobą chorą. Aby przyniosła ona skutek wszyscy muszą wierzyć w jej sens i stosować się do wszystkich zaleceń.