Kompleksowa obsługa ZUS

Kompleksowa obsługa ZUS

Będąc zatrudnionym w firmie na umowę o pracę, nie interesujemy się wysokością opłat jakie musi ponosić pracodawca z tytułu posiadania pracowników. Największym kosztem są obowiązkowe składki społeczne odprowadzane co miesiąc na konto ZUS.

Obsługiwanie ZUS-u należy do obowiązków biura rachunkowego

obsługa zusKażda zatrudniona, lub prowadząca własną działalność osoba, musi mieć opłacone składki społeczne, rentowe, chorobowe i emerytalne. W przypadku osób na etacie, obowiązek ten spoczywa na barkach pracodawcy, a w przypadku przedsiębiorców, sami muszą pamiętać o tym obowiązku. Jeżeli firma jest jednoosobowa i nie zatrudnia żadnych pracowników, to właściciel do dziesiątego dnia każdego miesiąca musi opłacić wymagane składki, a jeżeli zatrudnia choć jedną osobę, to wtedy składki płaci za siebie i pracownika do piętnastego dnia. Obsługa ZUS głównie sprowadza się do pilnowania terminów i wpłacania odpowiednich kwot na podane konta. Ważne jest terminowe uiszczanie opłat, ponieważ za każdy dzień zwłoki, zostaną nam doliczone ustawowo określone odsetki. Jeżeli odpowiednie kwoty są księgowane na kontach zusowskich w terminie, to bez problemu możemy korzystać z usług państwowej opieki zdrowotnej. W przypadku opóźnień, nieodpłatne świadczenie usług może być ograniczone. Jeżeli do obsługi księgowej mamy wynajęte biuro rachunkowe, to do jego obowiązków należy pilnowanie tego obowiązku i zawsze przed dziesiątym, lub piętnastym dniem miesiąca pracownik biura musi nam podać wysokości kwot, jakie musimy wpłacić do ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych co jakiś czas dokonuje niezapowiedzianych kontroli w zakładach pracy. Ich celem jest sprawdzenia czy pracodawca nie zatrudnia nikogo bez umowy, oraz czy wszyscy pracownicy posiadają odpowiednią dokumentację kadrową.