Jaka przydomowa oczyszalnia ścieków?

Jaka przydomowa oczyszalnia ścieków?

Własna oczyszczalnia ścieków może być dobrym rozwiązaniem nie tylko w miejscach, gdzie nie ma kanalizacji. Jest praktycznie bezobsługowa, a jej eksploatacja nie generuje dodatkowych kosztów. Przy prawidłowym montażu może bezawaryjnie pracować wiele lat.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – jakie zjawiska wykorzystuje?

przydomowa oczyszczalnia ściekówPrzykładowo nowoczesna przydomowa oczyszczalnia ścieków wykorzystuje dwa zjawiska. Wstępne oczyszczenie zachodzi w osadniku gnilnym, zbiorniku, w którym z płynnych odpadów mechanicznie oddzielane są w procesie sedymentacji ciała stałe. Następnie, w zależności od techniki usuwania substancji organicznych, ścieki trafiają do złoża z bakteriami tlenowymi, albo do rozsączającej rury drenażowej. Pierwszy sposób nosi nazwę oczyszczalni biologicznej. Mikroorganizmy, zawieszone w swoistym biofilm, rozpuszczają resztki organiczne i zużywają je, w zamian produkując dwutlenek węgla. Złoże cały czas się odnawia, a w miejsce obumarłych bakterii powstają nowe. Oczyszczona woda jest wydalana poza zbiornik. Drugi rodzaj oczyszczalni wykorzystuje rurę rozsączającą. To, co w poprzednim wypadku zachodziło w złożu biologicznym, tutaj odbywa się po prostu w gruncie, w którym ułożony jest drenaż. W ziemi rozwijają się kolonie bakterii, tworząc tak zwaną błonę biologiczną. Ten rodzaj oczyszczalni wymaga dużo większej działki i dodatkowych prac ziemnych.

Obydwa sposoby są alternatywą dla tradycyjnego sposobu, jakim jest wykorzystanie szamba plastikowego i cyklicznego odwozu płynnych odpadów. Użycie tego materiału zapewnia lepszą szczelność, niż tak, jaką oferował zbiornik betonowy.