Jak rozpoznać odpady niebezpieczne?

Jak rozpoznać odpady niebezpieczne?

  • Post author:
  • Post category:Usługi

Kiedy chcemy dowiedzieć się, czy mamy do czynienia z odpadami niebezpiecznymi to powinniśmy znaleźć specjalne oznaczenia, które zostały umieszczone na produktach. Ustawa o odpadach niebezpiecznych zakłada, że wszystkie sprzęty elektroniczne oraz elektryczne, a także baterie i akumulatory powinny posiadać specjalne oznaczenie na produkcie i jest to najczęściej przekreślony kosz.

Jak w sposób właściwy pozbyć się odpadów?

utylizacja odpadów chemicznychZawsze powinniśmy pamiętać o tym, że nigdy nie możemy zdecydować się na to, aby wyrzucić odpady niebezpieczne wraz z odpadami komunalnymi, ponieważ grozi za to bardzo wysoka kara finansowa. Możemy pozbyć się z naszego gospodarstwa domowego odpadów niebezpiecznych we właściwy sposób. Jeżeli mamy do czynienia z przeterminowanymi lekami to one również są kwalifikowane jako odpady niebezpieczne i powinniśmy umieścić je w specjalnych pojemnikach, a następnie oddać do aptek. Sprzęt elektroniczny możemy oddać do sklepu, który zajmuje się elektroniką i najczęściej możemy oddać taki sprzęt, kiedy dokonujemy zakupu nowego produktu. W wielu sklepach będziemy mogli również zauważyć specjalne pojemniki na stare baterie. Możemy również na terenie naszego miasta odszukać specjalnego miejsca, które prowadzi zbiórki takich odpadów i najczęściej każda gmina posiada punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Każdy mieszkaniec może do takiego punktu oddać śmieci niebezpiecznie bez żadnej opłaty. Jest to najszybsza utylizacja odpadów chemicznych oraz biologicznych, a także elektrycznych.

Wybierając się do punktu, w którym możemy oddać wszystkie odpady niebezpieczne, możemy zabrać ze sobą sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także stare leki oraz opakowania po kosmetykach. W takim miejscu możemy również oddać wszystkie stare akumulatory z naszych samochodów oraz zużyte oleje silnikowe, a także smarowe.